3

Què s’ha fet d’aquell individu que era hospitalitzat amb COVID-19 i aconseguí que un jutge, o jutgessa, autoritzàs que el tractassin amb ozó? Li desitjo el millor, per descomptat, i en plural, perquè recordo nebulosament que va ser més d’un pacient, que demanà judicialment aquesta (inútil) teràpia, i també que inicialment va ser autoritzada per un jutge i, per sort, després un altre jutge posa seny en l’afer i hi posà també informació científica i recordà que els protocols mèdics vigents no preveuen l’ús d’ozó en cap dels seus nombrosos possibles mètodes d’aplicació: cremes (amb oli o aigua), injeccions (subcutànies, intramusculars o intraarticulars o d’altres), per mitjà de bosses o campanes de vidre, per via endovenosa o hemàtica (en gran o petita autohemoteràpia), per via intravaginal i/o rectal (en ambdós casos amb ozó gasós o aigua ozonitzada...), i d’altres que ben segur n’hi ha, perquè tots tenim dret a la Viquipèdia, no? Les autoritats sanitàries recordaren que l’ozonoteràpia no s’inclou en els vigents protocols d’actuació perquè no hi ha evidència empírica que tingui utilitat en la prevenció i tractament del coronavirus i perquè més aviat «existeixen riscos potencials sobre el seu ús», i perquè com passa amb moltes teràpies no s’han fet prou assajos clínics per admetre-la, i perquè l’ús compassiu que havien adduït els familiars del pacient o pacients no pot obrir-se a qualsevol caprici...

Tot plegat, un perill. En primer lloc perquè sembla que el maneig de l’ozó (a més de ser ineficaç i fins i tot contraproduent) pot suposar incendis i explosions, i perill en segon lloc perquè s’obria la porta perquè qualsevol ciutadà pogués exigir al metge el tractament que més li petàs, i fins i tot imposar-li-ho i imposar-lo al sistema sanitari públic: jo vull fregar les mans en cristalls de colors vius per combatre una infecció renal, jo que m’aconsegueixin un fong al·lucinogen del que he sentit parlar per guarir la ciàtica (i de passada per relaxar-me una estona...), jo exigesc magnetoteràpia i ja que hi som una dieta regada amb Vega Sicilia. Després he vist que el tipus aquest ha sortit de l’hospital i està més o manco recuperat, i això és el que importa, no? Au, que la festa continuï!