Palma
Hoy
31 de julio
lluvia ligera

28ºC

 • Max: 29ºC
 • Min: 22ºC
Mañana
1 de agosto
lluvia ligera
 • Max: 26ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
2 de agosto
nubes dispersas
 • Max: 28ºC
 • Min: 20ºC
Martes
3 de agosto
nubes dispersas
 • Max: 28ºC
 • Min: 22ºC
Miércoles
4 de agosto
nubes dispersas
 • Max: 29ºC
 • Min: 23ºC
Manacor
Hoy
31 de julio
lluvia ligera

28ºC

 • Max: 29ºC
 • Min: 22ºC
Mañana
1 de agosto
lluvia ligera
 • Max: 25ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
2 de agosto
nubes dispersas
 • Max: 26ºC
 • Min: 20ºC
Martes
3 de agosto
nubes dispersas
 • Max: 28ºC
 • Min: 22ºC
Miércoles
4 de agosto
muy nuboso
 • Max: 29ºC
 • Min: 21ºC
Inca
Hoy
31 de julio
lluvia ligera

28ºC

 • Max: 31ºC
 • Min: 21ºC
Mañana
1 de agosto
lluvia ligera
 • Max: 26ºC
 • Min: 20ºC
Lunes
2 de agosto
nubes dispersas
 • Max: 28ºC
 • Min: 18ºC
Martes
3 de agosto
cielo claro
 • Max: 30ºC
 • Min: 20ºC
Miércoles
4 de agosto
lluvia ligera
 • Max: 30ºC
 • Min: 20ºC
Sóller
Hoy
31 de julio
lluvia ligera

28ºC

 • Max: 31ºC
 • Min: 22ºC
Mañana
1 de agosto
lluvia ligera
 • Max: 25ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
2 de agosto
nubes dispersas
 • Max: 29ºC
 • Min: 20ºC
Martes
3 de agosto
nubes dispersas
 • Max: 30ºC
 • Min: 22ºC
Miércoles
4 de agosto
muy nuboso
 • Max: 31ºC
 • Min: 22ºC
Alcúdia
Hoy
31 de julio
lluvia ligera

29ºC

 • Max: 29ºC
 • Min: 23ºC
Mañana
1 de agosto
lluvia moderada
 • Max: 25ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
2 de agosto
nubes dispersas
 • Max: 26ºC
 • Min: 21ºC
Martes
3 de agosto
cielo claro
 • Max: 27ºC
 • Min: 23ºC
Miércoles
4 de agosto
lluvia ligera
 • Max: 27ºC
 • Min: 23ºC
Pollença
Hoy
31 de julio
lluvia ligera

29ºC

 • Max: 29ºC
 • Min: 23ºC
Mañana
1 de agosto
lluvia ligera
 • Max: 25ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
2 de agosto
algo de nubes
 • Max: 26ºC
 • Min: 21ºC
Martes
3 de agosto
nubes dispersas
 • Max: 27ºC
 • Min: 22ºC
Miércoles
4 de agosto
muy nuboso
 • Max: 28ºC
 • Min: 23ºC
Son Carrió
Hoy
31 de julio
lluvia ligera

28ºC

 • Max: 28ºC
 • Min: 23ºC
Mañana
1 de agosto
lluvia ligera
 • Max: 25ºC
 • Min: 21ºC
Lunes
2 de agosto
muy nuboso
 • Max: 25ºC
 • Min: 21ºC
Martes
3 de agosto
cielo claro
 • Max: 27ºC
 • Min: 23ºC
Miércoles
4 de agosto
lluvia ligera
 • Max: 27ºC
 • Min: 23ºC